Projenin Maliyeti Dünya Bankasınca Hibe Olarak Sağlandı

Dünya Bankası ve İLBANK A.Ş. tarafından finanse edilen, AB IPA II Programı Sürdürülebilir Şehirler Programı-SSPI Bileşen A kapsamında yürütülmekte olan “Orta Vadeli Finans Yönetim ve Kalkınma Planının Hazırlanması ” konusunda Malatya Büyükşehir Belediyesi yoğun bir çalışma sergiliyor. 

Dünya Bankası ve İLBANK A.Ş. tarafından finanse edilen, AB IPA II Programı Sürdürülebilir Şehirler Programı-SSPI Bileşen A kapsamında yürütülmekte olan “Orta Vadeli Finans Yönetim ve Kalkınma Planının Hazırlanması ” konusunda Malatya Büyükşehir Belediyesi yoğun bir çalışma sergiliyor. 

Projenin hazırlanması konusunda yoğun bir şekilde çalışmalarını devam ettirmekte olan Büyükşehir Belediyesi tarafından, son olarak Mali Hizmetler Dairesi Hibeler Şube Müdürlüğü koordinasyonunda bir toplantı gerçekleştirildi. 

Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda Genel Sekreter Yardımcısı Cevdet Atalan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Daire Başkanları, Şube Müdürleri ve teknik personellerin tamamı katıldı. 

Toplantının açış konuşmasını yapan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Cevdet Atalan, Orta Vadeli Finans Yönetim ve Kalkınma Planının Hazırlanmasının en önemli kazanımının Yerel Yönetim Hizmetlerinin daha planlı ve programlı bir şekilde yürütülmesi olduğunu söyledi. Atalan, “Aynı zamanda kurumsal planlama kültürünün kazanılması ve yurt dışı finansal kaynak ve fonların Büyükşehir Belediyemize kazandırılması noktasında da önemli bir dayanak oluşturacağını değerlendiriyoruz” dedi. 

Atalan, konuşmasının devamında şunları söyledi: 

“2020 yılı içerisinde fiili olarak başlamış olduğumuz çalışma ile 2022 yılı Orta Vadeli Kalkınma Planı hazırlanacak ve kamuoyu ile paylaşılacaktır. Süreç aktif bir şekilde devam etmekte iken malumunuz üzere tüm dünyanın ve ülkemizin de maruz kaldığı n-covid 19 pandemisin den kısmen etkilenmiştir. Sürecin aksamaması, çalışmaların etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için yüklenicimiz PWC şirketi ile birimlerimiz gerekli hassasiyeti göstermişlerdir.

Yıl içerisindeki bazı toplantılar video konferans yöntemi ile uzaktan yapılırken, pandemi etkisinin azaldığı dönemlerde ise birimlerimizde yüz yüze görüşmeler ile gerçekleştirilmiştir. Geldiğimiz bu noktada tüm daire başkanlıklarımız ve yatırımcı birimlerimizin yöneticileri ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir.

Bugün bu görüşmeler neticesinde ortaya çıkan ORTA VADELİ KALKINMA PLANI’nın üzerinde bir kez daha inceleme, değerlendirme, görüş ve önerileri alma noktasında bir çalışma yapılacaktır. Bu toplantıdan sonra Malatya Büyükşehir Belediyesinin OVKP Plan taslağı ortaya konulacaktır.

Süreç içerisinde kurumumuzla uyumlu bir şekilde çalışan PWC şirket uzmanları ve personelleri ile kurumumuzun birim yetkili ve yöneticileri ile tüm personellerimize hassasiyetlerinden dolayı çok teşekkür ederim.

OVKP Planının diğer belediyelere de örnek olacağını belirtir, kurumumuza ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ederim.” 

Genel Sekreter Yardımcısı Cevdet Atalan’ın konuşmasının ardından; PWC Baş Ekonomisti Başar YILDIRIM tarafından Malatya İli Makroekonomisinin değerlendirilmesi, İTÜ’den Kıdemli Şehir Uzmanı Prof. Dr. Fatih TERZİ tarafından Malatya İli Planlı Kentleşme ve Mekânsal Planlama, Kıdemli İklim ve Çevre Uzmanı Prof. Dr. Orhan ŞEN tarafından Malatya İli İklim Değişikliği İle Mücadele ve Faaliyetlerin Planlaması, Kıdemli Finans Uzmanı Sefa PAMUKSUZ tarafından Büyükşehir Belediyesi Finans Yönetiminin Planlanması, PWC Proje Uzmanı Mustafa ALPASLAN tarafından da Büyükşehir Belediyesi OVKP Plan ön taslağının değerlendirilmesi konularında ayrıntılı bilgiler verildi. 

Öte yandan verilen bilgilere göre Proje maliyetinin Dünya Bankası tarafından hibe olarak sağlandığı belirtilerek, kurum bütçesine herhangi bir yük getirmeden gerçekleştirilen bu proje neticesinde Uluslararası Standartlarda Planlama faaliyetinin gerçekleştirileceği değerlendiriliyor. 

Henüz Yorum yok

İlk yorumu siz yazın.

Yorum Bırakın

E-Mail adresiniz yayınlanmaz.Diğer Haberler